กำหนดการสำหรับ นักเรียน นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2559(ประเภทโคต้าพิเศษจากสถานศึกษาเดิม)

เข้าสู่หน้าแรกของสถานศึกษา