ประกาศจากวิทยาลัยฯในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
[27-03-63]   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประเภททั่วไปของศูนย์ฝึกอบรมระยะสั้นอำเภอมายอสาขาวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
[27-03-63]   ประกาศการรับสมัครนักเรียนนักศึกษารอบทั่วไป เพิ่มเติมระดับปวช และ ปวสประจำปีการศึกษา 2563
[26-03-63  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับปวช.1และ ปวส.1ประเภททั่วไปประจำปีการศึกษา 2563
[25-03-63] ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ขอยกเลิกการทดสอบความรู้และความถนัดทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยฯ ในการสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา2563
[25-03-63] ประกาศจากวิทยาลัยเรื่องการแจ้งกำหนดการสอบแก้ตัว0และไม่สมบูรณ์ ม.ส.
[25-03-63] ประกาศแจ้งจากวิทยาลัยเรื่องวิธีการตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์สำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง

Download VDO ขั้นตอนการมอบตัว

Line ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
กลุม Line นักเรียน นักศึกษา ปี 2563