ผู้สนใจสามารถรับฟังรายการจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 106.25 MHz ได้ 2 ช่อง

1. ฟังรายการผ่านทางเครื่องPC และ เครื่อง Notebook
2. ฟังรายการผ่านทาง โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ Ipad