Get Adobe Flash player

13151764 1193178677379027 70361030617132466 n

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการ "วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ประสานใจผู้ปกครอง" ประจำปีการศึกษา 2559 โดยการนำของนายสักรินทร์ สันหมุด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเพื่อประชุมชี้แจงผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยฯ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง     เมื่อวันศุกร์ที่  13  พฤษภาคม  2559  ณ  ห้องประชุมทักษิณา  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

13177618_1193179670712261_2841841283057429428_n.jpg13178825_1193179737378921_4428236255450352214_n.jpg13227149_1193179250712303_4870362858077840505_n.jpg13151764_1193178677379027_70361030617132466_n.jpg13076922_1193179760712252_1123001126849286851_n.jpg13178949_1193179014045660_7248553335474393492_n.jpg13177072_1193179517378943_954822861184633760_n.jpg13164353_1193179580712270_2249665092487898416_n.jpg13151583_1193179794045582_5906944534281325255_n.jpg1936088_1193179657378929_1771980974266797585_n.jpg13174157_1193178930712335_4120552858848234710_n.jpg13230094_1193179234045638_895417594392057660_n.jpg13178017_1193179697378925_230054516317422593_n.jpg13177764_1193179584045603_2747959679488811748_n.jpg13179470_1193179827378912_6500340586089220988_n.jpg13226732_1193179430712285_2885012943485399310_n.jpg13221111_1193179437378951_4220489172665532731_n.jpg13221534_1193179094045652_7978475186094634251_n.jpg13164389_1193178830712345_6064492742006210546_n.jpg13179382_1193179864045575_1573919320121791981_n.jpg13087919_1193179640712264_3463852571185830211_n.jpg13238917_1193179554045606_8068631373381287649_n.jpg13239395_1193179414045620_2813263736384156869_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ