Get Adobe Flash player

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (พิธีหล่อเทียนพรรษา) เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ