Get Adobe Flash player

14717330 1325966297433597 6446899539546740199 n

          นายศุภกร ปานแจ่ม รองผู้อำนวยการ และ นายสมบัติ ฉายแสง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ประชุมนักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ทุกแผนกวิชา วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมทักษิณา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น

14717330_1325966297433597_6446899539546740199_n.jpg14680525_1325969097433317_6094044199167183162_n.jpg14731237_1325969027433324_6596302696127359531_n.jpg14705677_1325968620766698_3719551220644643849_n.jpg14713585_1325966184100275_1483998327101204472_n.jpg14713668_1325966364100257_6059309215557242871_n.jpg14716080_1325966854100208_2084599451332735031_n.jpg14702242_1325968794100014_4064082817613380108_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ