Get Adobe Flash player

14955928 655106778004487 8420114625098277459 n

        เมื่อวันพุธ  ที่  9  พฤศจิกายน  2559  อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี  พร้อมเพรียงกัน  เพื่อร่วมกิจกรรม  999,999  คน  ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ  อาชีวะสมานฉันท์  ณ  สนามวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ