Get Adobe Flash player

16832380 1465227216840837 1005643646192691998 n

พิธีปิดองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โดย นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด

16864671_1465227516840807_7026575043555950538_n.jpg16939323_1465225093507716_6242085497508163234_n.jpg16832005_1465227510174141_1022876255173814855_n.jpg16831873_1465223930174499_6385378799947778896_n.jpg16832380_1465227216840837_1005643646192691998_n.jpg16864073_1465224736841085_5946561163540299923_n.jpg16831873_1465223930174499_6385378799947778896_n_1.jpg16832226_1465223923507833_2480402813580460519_n_1.jpg16939500_1465227643507461_3934097390285767798_n.jpg16939574_1465224873507738_193509487653867821_n.jpg16939146_1465224166841142_1494389499216338456_n.jpg16864530_1465224726841086_3184933354002384072_n.jpg16864905_1465225703507655_4511804648986225552_n.jpg16939629_1465223926841166_7127556204035030040_n.jpg16832226_1465223923507833_2480402813580460519_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ