Get Adobe Flash player

17155812 1477331422297083 2143748466125997165 n 1

พิธีซ้อมรับกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559 วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โดยนายสักรินทร์ สันหมุด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เป็นประธานในพิธีซ้อมรับประกาศนียบัตร

17103325_1477333528963539_7859021624518124100_n.jpg17155276_1477333532296872_5200901837587472707_n.jpg17190582_1477333245630234_5201215732076036664_n.jpg17200908_1477333252296900_8460105431969785425_n.jpg17155913_1477333738963518_6640999624439366231_n.jpg17201265_1477334795630079_7008581814531665826_n.jpg17155812_1477331422297083_2143748466125997165_n_1.jpg17190353_1477333332296892_2081129486219910429_n.jpg17201409_1477333982296827_101892611548274665_n.jpg17191442_1477333452296880_6195463110870397684_n.jpg17155812_1477331422297083_2143748466125997165_n.jpg17098139_1477333242296901_4727785779176655849_n.jpg17191464_1477333952296830_62928549487809505_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ