Get Adobe Flash player

17191460 1479601185403440 7957860653790695624 n

อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี กำหนด พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในวันพุธ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี เอส ปัตตานี โดย นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ