Get Adobe Flash player

18268549 1547248401972051 4098786698522855209 n

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี กำหนดประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 , 2 , 3 ปวส.1 , 2 ทุกแผนกวิชา และตรวจสุขภาพประจำปี วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง เช้า - บ่าย ณ โรงแรม ซี. เอส.ปัตตานี

 

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ