Get Adobe Flash player

18622515 1568903493139875 397509155458345909 n

                    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ออกโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลมานัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ควบคุมการทำงานโดย คุณครูแผนกวิชาช่างยนต์

18671096_1568903439806547_7868197178079748496_n.jpg18664434_1568903779806513_4421940156205304129_n.jpg18620285_1568903813139843_2820517695533736219_n.jpg18622197_1568903769806514_4115663680041321565_n.jpg18582205_1568904079806483_4455123887423982686_n.jpg18620361_1568904083139816_7103514684270085170_n.jpg18664564_1568903999806491_4957034916909785589_n.jpg18664682_1568903529806538_5361490182814717299_n.jpg18622515_1568903493139875_397509155458345909_n.jpg18698070_1568903726473185_922323513007068921_n.jpg18670965_1568903496473208_2146728984688340196_n.jpg18620120_1568903916473166_6522078017447852008_n.jpg18581797_1568903476473210_7873865641079929423_n.jpg18698363_1568903636473194_4307056028932467775_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ