Get Adobe Flash player

18620072 1568905006473057 33986369964804406 n

               โครงการซ่อมเครื่องเสียงตามมัสยิดและสุเหร่า โดยอาจารย์ และ นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอกนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อ.มายอ จ.ปัตตานี

18619960_1568905213139703_4861553568704853694_n.jpg18620072_1568905006473057_33986369964804406_n.jpg18622146_1568905406473017_7312458306948693505_n.jpg18622230_1568905909806300_174169793795103078_n.jpg18664409_1568905586472999_6399998477926436171_n.jpg18622234_1568905256473032_2830487177925805322_n.jpg18622286_1568905633139661_3021717226450452029_n.jpg18582644_1568905439806347_8432046441927088416_n.jpg18670772_1568905386473019_559704069130717058_n.jpg18620177_1568905436473014_9046223592243090436_n.jpg18581904_1568905973139627_7724998023137806697_n.jpg18670961_1568905289806362_3619256241469476363_n.jpg18622632_1568905229806368_7288812964144901556_n.jpg18622389_1568905216473036_130588213070495901_n.jpg18582317_1568905273139697_90855789545198955_n.jpg18619952_1568905333139691_5992191413006340369_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ