Get Adobe Flash player

19511434 1607301472633410 2809833682693566661 n

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก นายสักรินทร์ สันหมุด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และอ่านสารจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ได้เชิญ ดร.ปรีดี มะลีวัน นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติด วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.20 - 12.20 น. ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

19554105_1607300799300144_7676827102744693840_n.jpg19598896_1609881469042077_579143982215142784_n.jpg19511520_1609881475708743_5859181047698182390_n.jpg19424542_1607300529300171_5052797303803163422_n.jpg19511259_1609881829042041_5258802855438821047_n.jpg19554448_1607302129300011_9085279379030987794_n.jpg19511434_1607301472633410_2809833682693566661_n.jpg19510210_1609882009042023_5189816783808797536_n.jpg19429621_1607302002633357_5465842817018983231_n.jpg19510170_1609881809042043_1132143036716368626_n.jpg19554867_1607300949300129_4304667031296580872_n.jpg19554606_1607300919300132_7264638710508468262_n.jpg19510299_1607300885966802_4764984621618603028_n.jpg19437697_1609881972375360_9007509185415488016_n.jpg19429933_1607300625966828_164403335484560283_n.jpg19601118_1607301579300066_4515192003073044353_n.jpg19554494_1607301672633390_2001067875894275906_n.jpg19437357_1607300419300182_3351370501917943430_n.jpg19510356_1607301162633441_320374429599978607_n.jpg19511165_1609881719042052_2730716514530276319_n.jpg19510593_1609881822375375_3832987203563408893_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ