Get Adobe Flash player

19511177 1609882029042021 7570107680347222769 n

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ ครูกวีศรีสยาม นายสักรินทร์ สันหมุด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบรางวัล ให้กับนักศึกษา วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

19598896_1609881469042077_579143982215142784_n.jpg19511520_1609881475708743_5859181047698182390_n.jpg19657000_1609882219042002_6995153993535000281_n.jpg19511259_1609881829042041_5258802855438821047_n.jpg19511177_1609882029042021_7570107680347222769_n_1.jpg19665449_1609882222375335_4316107324787061439_n_1.jpg19510210_1609882009042023_5189816783808797536_n.jpg19657163_1609881472375410_2151972803801486262_n_1.jpg19510170_1609881809042043_1132143036716368626_n.jpg19598896_1609881469042077_579143982215142784_n_1.jpg19511177_1609882029042021_7570107680347222769_n.jpg19437697_1609881972375360_9007509185415488016_n.jpg19657000_1609882219042002_6995153993535000281_n_1.jpg19665449_1609882222375335_4316107324787061439_n.jpg19601408_1609881479042076_660794460528084137_n.jpg19657163_1609881472375410_2151972803801486262_n.jpg19511165_1609881719042052_2730716514530276319_n.jpg19510593_1609881822375375_3832987203563408893_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ