Get Adobe Flash player

19702093 1616991521664405 7906975677778950677 n

            วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จัดกิจกรรม โครงการเสริมสรา้งอัตลักษณ์ ท้องถิ่น นักศึกษามุสลิม ประจำปี 2560 ซึ่งมีวิทยากรมาบรรยาให้ความรู้ กับนักเรียน นักศึกษา โดย นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

19665166_1616989664997924_5293211572936598609_n.jpg19748583_1616989788331245_1243229791490143589_n_1.jpg19665117_1616990494997841_6502863264595550439_n.jpg19875442_1617005548329669_5328455880122154159_n.jpg19748583_1616989788331245_1243229791490143589_n.jpg10314582_1617004954996395_1384738611260756503_n.jpg19657416_1616992634997627_2809750269045887605_n.jpg19756650_1616992871664270_6804336589135223641_n.jpg19748386_1617005278329696_7333282193853702726_n.jpg19884138_1616991778331046_2338950589104015032_n.jpg19756797_1617005074996383_5332703010485345719_n.jpg19665463_1617000544996836_4333483852900987266_n.jpg19884306_1616992451664312_2509414791047887456_n.jpg19748426_1616991948331029_3849453284597286560_n.jpg19702093_1616991521664405_7906975677778950677_n.jpg19875210_1617005441663013_1442001908340189693_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ