Get Adobe Flash player

19884505 1618234011540156 936993290995461555 n

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ระดับจังหวัด โดย นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ