19884505 1618234011540156 936993290995461555 n

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ระดับจังหวัด โดย นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.