Get Adobe Flash player

19895050 1528339050551099 1888930585412882686 n

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดปัตตานี

19959357_1528339093884428_6982781357079951964_n.jpg19990198_1528340107217660_3716834717489977626_n.jpg20031818_1528340113884326_3232233132848006026_n.jpg20046707_1528338450551159_4195613419536535181_n.jpg19895050_1528339050551099_1888930585412882686_n.jpg19884055_1528340117217659_3184040423025155568_n.jpg19894654_1528339407217730_2689734966089875039_n.jpg19875183_1528339037217767_6577802865878094298_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ