Get Adobe Flash player

19702153 1185287524908453 1813529739211596045 n

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5 -11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ