Get Adobe Flash player

19905060 1626922474004643 5744488086108154530 n

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการเป็นนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ โดย นางสาวศลิลสิริ รัตนมหันต์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยากร วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมทักษิณา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

19961551_1626922424004648_5904920166662895581_n.jpg20106703_1626922357337988_9219927050613874391_n.jpg19905060_1626922474004643_5744488086108154530_n.jpg19961485_1626922090671348_4952535111404980413_n.jpg19961595_1626922244004666_6431571619170559175_n.jpg20031912_1626922274004663_2455807180224412647_n.jpg10402902_1626922150671342_3079487512585497467_n.jpg20046478_1626922097338014_4344431352049898453_n.jpg19961640_1626922074004683_1634526095615240746_n.jpg20031576_1626922187338005_882233394567857999_n.jpg20031621_1626922427337981_3439085308232430333_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ