Get Adobe Flash player

20799457 1659849884045235 755511928058362297 n

นายสมบัติ ฉายแสง รองผู้อำนวยการ ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี

20799812_1659850570711833_5246111378768307884_n.jpg20800312_1659849904045233_7746423199435894403_n.jpg20799502_1659850584045165_7472835472062048923_n.jpg20770185_1659849750711915_1934551546146685539_n.jpg20770123_1659851924045031_4522482688847180220_n.jpg20799418_1659850154045208_6107623113008956203_n.jpg20799058_1659850004045223_8801707682241919111_n.jpg20840920_1659851920711698_2305728577816204704_n.jpg20770104_1659850104045213_8640684969239395927_n.jpg20842243_1659851917378365_611649700607763167_n.jpg20770186_1659849590711931_3025963623200912139_n.jpg20799457_1659849884045235_755511928058362297_n.jpg20841128_1659851994045024_6521373230117974543_n.jpg20799222_1659849584045265_606421262056962333_n.jpg20799789_1659851990711691_4462706206931124617_n.jpg20882660_1659849850711905_4109005662554648094_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ