Get Adobe Flash player

20799419 1661007843929439 6592514351651994534 n

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.20 - 12.20 น. นักเรียน ระดับ ปวช.2 , 3 ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมโครงการปรับพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมทักษิณา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โดยมีวิทยากร จาก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี

20799020_1661007530596137_2481974724432539862_n.jpg20882011_1661007443929479_848825197425858586_n.jpg20840801_1661007587262798_3809422876890616903_n.jpg20799419_1661007843929439_6592514351651994534_n.jpg20799778_1661007580596132_6852784957333323995_n.jpg20799212_1661007537262803_2534295366230734373_n.jpg20770493_1661007683929455_2405528078773085031_n.jpg20798973_1661007717262785_7471231306930639654_n.jpg20770328_1661007467262810_4587713929105656512_n.jpg20799769_1661007577262799_4992099613058714889_n.jpg20841957_1661007673929456_7234792570639697915_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ