Get Adobe Flash player

20841118 1671991529489044 6901193754504302780 n

โครงการที่ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา จชต.ของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โดยการฝึกอบรม "การสอนเชื่อมแก่นักเรียนโรงเรียนเอกสอนศาสนาอิสลาม"

20841118_1671991529489044_6901193754504302780_n.jpg20799512_1672000969488100_3972277499067857521_n.jpg20840896_1672001042821426_8854433300590223725_n.jpg20800338_1671991942822336_3231882947978841628_n.jpg20799469_1672001559488041_9074325177845421560_n.jpg20841756_1671995019488695_1938790441573627479_n.jpg20841080_1672000079488189_5496446967236151249_n.jpg20800266_1672000856154778_2980339889335287511_n.jpg20800180_1671993239488873_2590559848304447431_n.jpg20841021_1671996662821864_9194420139841687403_n.jpg20841959_1671997029488494_329500435343337077_n.jpg20800280_1672000392821491_2571449902103723139_n.jpg20841082_1672000939488103_4697721628041030730_n.jpg20914480_1672001426154721_638303471440275311_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ