Get Adobe Flash player

20992994 1665630143467209 9074274915247121212 n

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี กำหนดจัดกิจกรรม โครงการสถานศึกษาคุณธรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

20993096_1665630580133832_1045440874642385924_n.jpg20883044_1665630676800489_5487928102953441593_n.jpg20914298_1665630336800523_5348362963125575981_n.jpg20993851_1665630330133857_7664618806994627491_n.jpg20915181_1665630563467167_4332726081866700086_n.jpg20915551_1665630873467136_2098013028757316182_n.jpg21034206_1665630790133811_4926793686176264029_n.jpg20914256_1665630223467201_6340878385999242794_n.jpg20992994_1665630143467209_9074274915247121212_n.jpg20953409_1665630326800524_3224887560050772192_n.jpg21032764_1665630696800487_5451027495841206948_n.jpg20992566_1665630186800538_4223258874006511187_n.jpg20992534_1665630970133793_2360638960554693941_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ