Get Adobe Flash player

21077627 1667667473263476 1898895776425265577 n

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ร่วมโครงการ M รอบคอบ ตอบ OK โดย คณะทำงานด้านเอดส์ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

21078314_1667667179930172_2832127393635891242_n.jpg20953872_1667667069930183_2336943996086670670_n.jpg21078454_1667666929930197_4766421266800962140_n.jpg20953148_1667666853263538_3944317658960137619_n.jpg21034225_1667667526596804_1987963749328054841_n.jpg21105832_1667667546596802_2094370857061421264_n.jpg20954005_1667666833263540_333977923912312234_n.jpg21077414_1667667029930187_4146193700659010324_n.jpg20994096_1667667676596789_3122508594908268701_n.jpg21077627_1667667473263476_1898895776425265577_n.jpg21078529_1667666989930191_7431421650059730711_n.jpg20992992_1667667326596824_8074760809629847336_n.jpg21077328_1667666816596875_6822341569759259449_n.jpg20953128_1667667139930176_872706676246459420_n.jpg20992848_1667666883263535_8345315178174232709_n.jpg20992879_1667667349930155_4081769267779186068_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ