Get Adobe Flash player

21106585 1674316825931874 4823806561535082533 n 1

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี กำหนดจัดโครงการเสริมสรา้งประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10.20 - 12.20 น. (คาบกิจกรรม) ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

 
21106585_1674316825931874_4823806561535082533_n_1.jpg21149945_1674317335931823_3643446301176132028_n.jpg21106585_1674316825931874_4823806561535082533_n.jpg21230812_1674317339265156_6629436080909129731_n.jpg21192203_1674317405931816_6154363185868460855_n.jpg21106427_1674317139265176_2054624216565187304_n.jpg21106591_1674317135931843_5003561521126684233_n.jpg21106776_1674316889265201_1238115793917197356_n_1.jpg21151540_1674317105931846_7907418269522214956_n.jpg21230773_1674317095931847_3051007909558796389_n.jpg21230810_1674316829265207_4268318746343072697_n.jpg21105669_1674317069265183_435903419107721470_n.jpg21106776_1674316889265201_1238115793917197356_n.jpg21105678_1674317149265175_1501190428967378922_n.jpg21192003_1674317332598490_5046834264561694535_n.jpg21149930_1674316822598541_5401266136083706477_n.jpg21230816_1674316912598532_9195014330604496616_n.jpg21231346_1674316885931868_2942620130569292007_n.jpg
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ