Get Adobe Flash player

23380157 1737807842916105 4538391024472942873 n

     อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมโครงการอาชีวะโชว์พราว 4.0 วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โดย นายสักรินทร์ สันหมุด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ