Get Adobe Flash player

23754831 1754651424565080 6591364614974487688 n

      พิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 โดย นายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดอำเภอเมืองปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ เวทีกลาง วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ