Get Adobe Flash player

25399068 1779861152044107 1580872472204197198 n

      วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-Net) ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

25395873_1779861278710761_1223234016293370367_n.jpg25498248_1780810715282484_2237825482666278808_n.jpg25399068_1779861152044107_1580872472204197198_n.jpg25398710_1779861158710773_6849163559441277386_n.jpg25396220_1779861155377440_1384689816701717810_n.jpg25443056_1779861282044094_6662449067997972589_n.jpg25348529_1780810435282512_7814691447831012765_n.jpg25396270_1780810888615800_3722256939677909914_n.jpg25299003_1779861148710774_5287463297969960606_n.jpg25348504_1780810518615837_6512199175043852091_n.jpg25348634_1779861268710762_3559498504728841788_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ