Get Adobe Flash player

25446406 1784288161601406 1725146211798101699 n

      มหกรรมนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประชารัฐสานใจ Thailand 4.0 "การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ