Get Adobe Flash player

26047518 1792383830791839 570102525828964527 n

        นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2560 และการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

26168294_1792383824125173_6762829426119885126_n.jpg26047373_1792383044125251_9102425618031077999_n.jpg26047518_1792383830791839_570102525828964527_n.jpg25660325_1792383187458570_2395156664851137317_n.jpg26166261_1792384054125150_367757718972945773_n.jpg25660427_1792383834125172_1925181296192904795_n.jpg25994579_1792382044125351_1748118198959383144_n.jpg26165855_1792381414125414_2449774824933127402_n.jpg25994753_1792381760792046_8385624954469551282_n.jpg25659818_1792383827458506_2490789276007696877_n.jpg25994805_1792384007458488_4229347139106395628_n.jpg26047158_1792381604125395_1332018690015829520_n.jpg25660132_1792382910791931_6466561837239905585_n.jpg26047468_1792383604125195_667734734772135186_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ