Get Adobe Flash player

28795192 1866907756672779 1105754007330682251 n

          ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด มหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายวิชาชีพเพื่อการมีงานทำของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

28783193_1866908060006082_8475887525135536029_n.jpg28576663_1866907950006093_932947075093106634_n.jpg28782897_1866907640006124_267117449525480896_n.jpg28795192_1866907756672779_1105754007330682251_n.jpg28685324_1866907993339422_2919321573869401778_n.jpg28577241_1866907773339444_3133509669572107440_n.jpg28576896_1866907643339457_7022390481051331505_n.jpg28660534_1866907863339435_6860111003147627959_n.jpg28685201_1866907833339438_7839006624647321623_n.jpg28951930_1866907996672755_332212384559230847_n.jpg28796131_1866907860006102_6846489709409060692_n.jpg28576784_1866907750006113_2090944334933176874_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ