Get Adobe Flash player

29186147 1877384805625074 5027041198838120448 n

 

         นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 จำนวน 1,219 คน เมื่อวันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ