Get Adobe Flash player

48374934 2255101251186759 3981730400480264192 n

วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี กำหนดจัดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

48997400_2255095371187347_1383860934040092672_n.jpg48921889_2255099061186978_713315723367153664_n.jpg48382623_2255098344520383_1067450143587958784_n.jpg48398610_2255094581187426_2868909450738008064_n.jpg48389055_2255093321187552_4054508080145104896_n.jpg48374934_2255101251186759_3981730400480264192_n.jpg48365212_2255093574520860_7933349085895983104_n.jpg48409213_2255100151186869_8472897265759944704_n.jpg48392412_2255100801186804_6686798608496328704_n.jpg48412894_2255103021186582_1546664607152603136_n.jpg48395565_2255099067853644_7253628098501935104_n.jpg48381196_2255102204519997_4439173696296321024_n.jpg48389312_2255098297853721_1954442859662802944_n.jpg48387339_2255098341187050_4337527299462135808_n.jpg48359878_2255099937853557_4240332893928292352_n.jpg48388700_2255102207853330_4263137941909405696_n.jpg48403397_2255099917853559_1865362673848287232_n.jpg48914094_2255095084520709_58828356031873024_n.jpg48930767_2255093831187501_3613152640898170880_n.jpg48404678_2255094191187465_4904422596956651520_n.jpg48390271_2255100624520155_1926671622601703424_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ