Get Adobe Flash player

49178447 2266782890018595 1226362327222190080 n

 

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

49021000_2266790703351147_281220031746932736_n.jpg48893706_2266782990018585_5916258772396802048_n.jpg48429558_2266790730017811_1256956538912768000_n.jpg49678623_2266790736684477_178788128343982080_n.jpg48428787_2266783136685237_8788397772253429760_n_1.jpg49005350_2266782133352004_5169476870017646592_n.jpg49238898_2266782840018600_834154237398089728_n.jpg49021111_2266782823351935_7714851218941542400_n.jpg49028233_2266786826684868_8823572923047477248_n.jpg49178447_2266782890018595_1226362327222190080_n.jpg49206510_2266783123351905_1141764927623528448_n.jpg48428787_2266783136685237_8788397772253429760_n.jpg48947258_2266782403351977_1658535521527267328_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ