Get Adobe Flash player

50035288 2282764288420455 2384787909728272384 n

วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ตั้งศูนย์บริการ"อาชีวะอาสา" ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

49785024_2282764395087111_3013455424033652736_n.jpg49619253_2282764318420452_5469185237030273024_n.jpg49948953_1998454470250894_6116336916188102656_n.jpg49837038_2282764295087121_6398432455543488512_n.jpg50035288_2282764288420455_2384787909728272384_n.jpg49759110_2282764581753759_7409738292716896256_n.jpg49947429_1998454230250918_7961947464938815488_n.jpg49787292_2282764591753758_1458091111514898432_n.jpg49707206_2284252641604953_6738187965207412736_n.jpg49525830_2282764688420415_6955475699356401664_n.jpg49592386_2282764361753781_3204717928406581248_n.jpg49548045_1998454253584249_2322042281529442304_n.jpg49899085_2282764701753747_8459737773727809536_n.jpg49897447_2284251761605041_1330730127004270592_n.jpg49551429_2282764728420411_1387655662200160256_n.jpg49742759_2284252624938288_3148405778965069824_n.jpg49749279_2284251524938398_4687608206858387456_n.jpg49619253_2282764318420452_5469185237030273024_n_1.jpg49592395_2284251668271717_2426920052843347968_n.jpg50035288_2282764288420455_2384787909728272384_n_1.jpg49745657_2284252251604992_3435670680828379136_n.jpg50223058_2284252538271630_8824157240463196160_n.jpg49648174_2282764565087094_8361566069860597760_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ