Get Adobe Flash player

50394065 2305039176192966 1209986901117763584 n

โครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ "รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ 62 ได้รับการสนันสนุนการฝึกสอน จาก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

50457008_2305039882859562_2144291744269729792_n.jpg50690220_2305038919526325_884977023498321920_n.jpg50394065_2305039176192966_1209986901117763584_n.jpg50721848_2305040066192877_8913020766652465152_n.jpg49346151_2305038786193005_5877976715275272192_n.jpg50545005_2305039686192915_2251005356404637696_n.jpg50521817_2305039599526257_3015427213454475264_n.jpg51153460_2305040702859480_2254960179470663680_n.jpg50407421_2305040602859490_8818629308315598848_n.jpg50631248_2305040859526131_3242836712346353664_n.jpg51014164_2305039322859618_3851691031414177792_n.jpg50755897_2305038516193032_7726721997446578176_n.jpg50732316_2305039859526231_478580066830254080_n.jpg50663731_2305039272859623_6996387848421113856_n.jpg50883706_2305038766193007_1340713787073757184_n.jpg50428412_2305039039526313_9189403239294959616_n.jpg50399562_2305040369526180_1444736271485239296_n.jpg50999235_2305040212859529_1255104132402905088_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ