Get Adobe Flash player

51368227 2326716577358559 1499486229652045824 n

 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

51685759_2326717020691848_7518255215590506496_n.jpg51383398_2326717004025183_7962546067415760896_n.jpg51090930_2326716617358555_3738990312178057216_n.jpg51830198_2326717054025178_7843774059719426048_n.jpg51377772_2326717117358505_5316028094824316928_n.jpg51265856_2326717007358516_9131979165770186752_n.jpg51298956_2326716594025224_2033648950023553024_n.jpg51368227_2326716577358559_1499486229652045824_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ