Get Adobe Flash player

51222111 2326732820690268 5520376307986202624 n

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 
51760163_2326732707356946_7795047153235132416_n.jpg51222111_2326732820690268_5520376307986202624_n.jpg51330695_2326732970690253_5060172078343258112_n.jpg51677742_2326732944023589_5917777374048419840_n.jpg51413951_2326732867356930_7987718024629059584_n.jpg51918273_2326732734023610_7164144525064011776_n.jpg51378252_2326733210690229_1623758849209008128_n.jpg51223862_2326733080690242_5603420269453508608_n.jpg51280323_2326732724023611_1317721246590304256_n.jpg51284425_2326733004023583_8969048679453294592_n.jpg51581927_2326732810690269_4149726087758217216_n.jpg
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ