Get Adobe Flash player

75446587 151407789426555 7491826035550322688 n

 

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดบุหรี่และยาเสพติด ประจำภาคเรียน ที่2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสมบัติ ฉายแสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เป็นประธานในโครงการ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการตรวจปัสสาวะนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนอีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่ ซึ่งได้รับเกียรติจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

74174939_151408199426514_2592164796388343808_n.jpg75446587_151407789426555_7491826035550322688_n.jpg73370560_151407582759909_424847917128351744_n.jpg74336159_151408906093110_9009980546712862720_n.jpg74443922_151406966093304_210273047532273664_n.jpg75223755_151406856093315_6908873410114224128_n.jpg75250829_151407039426630_7002823212669075456_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ