Get Adobe Flash player

72649866 152165209350813 5624047562857119744 n

 

นายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ นิทรรศการครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 การฝึกอบรมวิชาชีพ และการจัดนิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สอศ. ในเขตจังหวัดภาคใต้ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

73231636_152162909351043_1244169231566635008_n.jpg73533151_152163409350993_4096399808170819584_n.jpg73308477_152169096017091_1571037064793686016_n.jpg74930987_152164886017512_5590046952474542080_n.jpg73263905_152164899350844_1651045820117549056_n.jpg74283297_152163739350960_5120291291090911232_n.jpg74892998_152164952684172_648523229719166976_n.jpg77015511_152166306017370_4196239376688087040_n.jpg73299308_152166126017388_259377760814759936_n.jpg73712533_152168059350528_1102023255931224064_n.jpg75019074_152165259350808_6646377717790932992_n.jpg73515556_152163382684329_8922315745895907328_n.jpg74835066_152166609350673_7518979119443345408_n.jpg72218941_152167116017289_5414996205887291392_n.jpg76183109_152165319350802_7288530265469616128_n.jpg72761010_152166686017332_4251276646692159488_n.jpg74330873_152163272684340_7815627244948160512_n.jpg74624053_152162879351046_3869076174265122816_n.jpg73089761_152167279350606_1031200795703377920_n.jpg74581061_152163299351004_3027424800868925440_n.jpg74216767_152164232684244_8124396515486597120_n.jpg75402095_152165599350774_5005696366723203072_n.jpg74580338_152162972684370_61322542324908032_n.jpg75224766_152169399350394_8123607852116869120_n.jpg73388448_152165856017415_5624218979296870400_n.jpg72649866_152165209350813_5624047562857119744_n.jpg74312062_152164546017546_6178644556506988544_n.jpg74975670_152162789351055_3856916907101782016_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ