Get Adobe Flash player

81911438 166385044595496 8425492444698640384 n

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ดร.พีระพล พูลทวี
              รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิด “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563’’โดยมี นายสายันต์ แสงสุริยันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราชประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งดำเนินการประกวดระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ