Get Adobe Flash player

80307533 163879121512755 2368652722619547648 o

                 วันนี้ 27 ธันวาคม 2562 นายมหิศร ปัตนราษฏร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิด “โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ”โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ” ภายใต้คำขวัญ “ขับรถ มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”ซึ่งเป็นโครงการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก โดยมีนายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ร่วมให้การต้อนรับ การดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อให้บริการ ประชาชนด้านวิชาชีพ ประกอบด้วย การให้บริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยนต์ โดยระหว่าง วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 256 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ทั้งนี้ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้ารับบริการในครั้งนี้โดยทั่วกัน

81391417_164679094766091_1275232689909137408_n.jpg81917284_164679021432765_265657050246152192_n.jpg80391704_163879484846052_6338760288761806848_o.jpg80600092_163879554846045_2766072282810941440_o.jpg80596410_163880001512667_7740644284260417536_o.jpg81274807_163879194846081_5010741870964244480_o.jpg80845289_163878861512781_4795987849692315648_o.jpg80393060_163879838179350_2117483563430445056_o.jpg80772912_164678978099436_1085277178444120064_n.jpg80786271_163880014845999_6496375130279641088_o.jpg80819716_164678984766102_117305534062788608_n.jpg80656535_163879591512708_4876148938916233216_o.jpg81627027_163878871512780_7132026025185116160_o.jpg80658973_163880558179278_6159760384170393600_o.jpg80810478_163879931512674_1731778101337128960_o.jpg80611484_163879131512754_4630483020107743232_o.jpg80551968_163879521512715_6861556421134123008_o.jpg80515484_163879884846012_5510226583006216192_o.jpg80357604_163880221512645_7293285872303079424_o.jpg80307533_163879121512755_2368652722619547648_o.jpg80133177_163878888179445_477970593791082496_o.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ