Get Adobe Flash player

68249725 135788627655138 5391035652789764096 o

พิธีเปิด Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน คืนความสุขให้กับประชาชน วันนี้ 17 สิงหาคม 2562 ณ ชุมชนหมู่บ้านแหลมนก วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โดยนายมหิศร ปัตนราษฏร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center โดยมีนายสมบัติ ฉายแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ร่วมให้การต้อนรับ การดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เพื่อให้บริการ ประชาชนด้านวิชาชีพ ประกอบด้วย การให้บริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยนต์ ประชาชนที่สนใจ โดยระหว่าง วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ที่บริเวณ1.หมู่แหลมนก 2.สะพานไม้บานา และ 3.โรงเรียนชุมชนปูยุด ทั้งนี้ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้ารับบริการในครั้งนี้โดยทั่วกัน

69319505_135786137655387_2835880765684711424_o.jpg117931136_792081347998242_3942150570295802923_n.jpg68406200_135786694321998_6761935625366011904_o.jpg68890728_135786837655317_2142315123010699264_o.jpg117365486_607228053315387_3309552941455689721_n.jpg68792204_135787370988597_4420056689487642624_o.jpg69454055_136020854298582_4349718954973855744_n.jpg117444936_730843697699124_22566754910860363_n.jpg68987540_136020697631931_4527467443534168064_n.jpg117287817_766986740799198_2609272847577910803_n.jpg117637853_1182852385401477_6637706654556012339_n.jpg117276145_293945025224146_8536565585489331129_n.jpg69427634_136020487631952_6705012972093177856_n.jpg68731030_135788650988469_3744525142043131904_o.jpg68859975_135786214322046_2971677723094679552_o.jpg68360045_136020414298626_122376992791199744_n.jpg68753089_136020494298618_5471546691653992448_n.jpg68249725_135788627655138_5391035652789764096_o.jpg69476272_136020527631948_2540962442553327616_n.jpg68659946_136020394298628_7683407406885240832_n.jpg68723113_136020550965279_314585712819175424_n.jpg117182515_223142659023202_2727309888651353130_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ