Get Adobe Flash player

135797736 406540360579962 3883016839798848899 n

นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี พร้อมด้วยนายการุณย์ บุบผะเรณู อาจารย์แผนกก่อสร้าง -โยธาเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบรรจุพระสารีริกธาตุพระธาตุเจดีย์พุทธสิริกิตติธรรมสาร โดยนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

136104797_406540343913297_729064297552386778_n_1.jpg135546614_406540463913285_1883376946172000704_n.jpg135779333_406540387246626_3622802844385035721_n.jpg135797736_406540360579962_3883016839798848899_n.jpg135304962_406540447246620_5581209960691437743_n.jpg135769467_406540497246615_5337005630241229502_n.jpg136104797_406540343913297_729064297552386778_n.jpg136109349_406540407246624_2193804327481286628_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ