Get Adobe Flash player

135213852 407186480515350 2760750152499674178 n

 

นายสมบัติ ฉายแสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เป็นประธานการประชุม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพทุกชมรม เจ้าหน้าที่ปกครองแผนก เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อวางมาตรการป้องกันโรค covid-19 และการดำเนินจัดกิจกรรมของวิทยาลัยรวมทั้งการเตรียมการรับการประเมิน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับกลุ่มจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2563 วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

136071847_407186820515316_1329962798081648184_n.jpg135580854_407186860515312_43848463217891531_n.jpg136155496_407186507182014_8741407137947519523_n.jpg136371340_407186627182002_843993687138781465_n.jpg135221146_407186533848678_8832247186826890238_n.jpg135594212_407186553848676_9088020779506075263_n.jpg136379603_407186747181990_500176666947913448_n.jpg135213852_407186480515350_2760750152499674178_n.jpg

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ